Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 18.10.2021

Algemeen

tellows verheugt zich, dat u onze site gebruikt en in onze diensten geïnteresseerd bent. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese Unie. Deze verklaring bevat alleen de website www.tellows.nl en niet de websites van andere aanbieders die verwijzen naar www.tellows.nl. Toelichting op de respectieve gegevensbescherming van andere providers kunt u vinden op de websites in kwestie. Wij verzekeren dat de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle voorschriften voor gegevensbescherming zijn, rekening houdend met de bovengenoemde wetten. Hieronder zullen we in detail uitleggen welke gegevens worden verzameld en voor welk doel.

Persoonlijke gegevens zijn alle afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon.

Hierna zullen we uitleggen welke informatie wordt verzameld en met welk doel.

Gegevensverzameling en -verwerking

We bevestigen hierbij dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met alle voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming is met de hierboven vermelde wetten, met name de GDPR-art. 6 s. 1 a. Dit betekent dat we alleen gegevens verwerken in geval van legitiem belang volgens Art. 6 s. 1 f GDPR (bijvoorbeeld voor analyse, optimalisatie en bescherming van het online-aanbod van tellows) of onder toestemming van verwerking door de gebruiker (bijvoorbeeld aanvaarding van verzoeken).

We hebben technische (bijvoorbeeld SSL-codering), contractuele (bijvoorbeeld gegevensverwerkingsovereenkomst) en organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld toegangsbeperkingen) om te zorgen dat de regels van de GDPR worden nageleefd en dat gegevens beveiligd zijn tegen toegang en manipulatie.

Het is mogelijk om onze website te bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We hebben ook maatregelen genomen om te anonimiseren (zie paragraaf Google Analytics), dat wil zeggen dat een acquisitie van analysegegevens alleen dient om ons aanbod te verbeteren en geen gevolgtrekkingen over individuen toelaat.

We verwerken de volgende categorieën gegevens die relevant zijn voor het gebruik van de website en services van de website of die nodig zijn om contact op te nemen met:

 • stamgegevens (bijvoorbeeld naam)
 • contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mail)
 • inhoudsinvoergegevens (bijvoorbeeld tekst / opmerking, toegangstijden)
 • metagegevens (bijvoorbeeld IP-adres)

Samenwerking met derden

Het doorgeven van gegevens aan derden gebeurt alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. We geven alleen gegevens door aan derden onder toestemming in overeenstemming met Art. 6 s. 1 een GDPR of op basis van gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 s. 1 f GDPR in effectieve en economische activiteiten in ons bedrijf.

Goedkeuring van informatieverwerking door derden wordt verleend op basis van een ondertekend contract DAV / DPA (gegevensverwerkingsovereenkomst) volgens art. 28 GDPR.

Overdracht aan derde landen

Het verzenden of verwerken van gegevens naar derde landen (dat wil zeggen buiten de EER (Europese Economische Ruimte)) gebeurt met uitdrukkelijke toestemming alleen als het voldoet aan een wettelijke verplichting of van rechtmatig belang voor ons is. Bijv. bij het gebruik van de diensten van derden. In dit geval is de gegevensverwerking gebaseerd op het feit dat de EU-Commissie heeft bepaald dat er een niveau van gegevensbescherming bestaat dat vergelijkbaar is met dat in de EU, dat u ons uw toestemming hebt gegeven of dat wij met de aanbieder van de gegevens hebben ingestemd met de contractuele standaardbepalingen voor de bescherming van uw gegevens.

Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en bewaren informatie in logbestanden in overeenstemming met Art. 6 s. 1 f GDPR (bijvoorbeeld om gevallen van misbruik of oplichting op te lossen), die uw browser automatisch naar ons verzendt na verzoeken. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Verwijzende URL (de pagina van waaruit de tellows zijn geopend)
 • Browser type / -versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Webpagina’s bekeken tijdens het bezoek aan tellows
 • IP-adres (hostnaam van de toegangscomputer)
 • Datum en tijd van serververzoek
 • Overgebracht gegevensvolume
 • Verzoek om provider

Al deze gegevens zijn onderworpen aan een speciale bescherming in overeenstemming met de voorschriften op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving, die we op de tellows en de bijbehorende applicaties garanderen door middel van technische en verplichte maatregelen. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

Om veiligheidsredenen wordt logbestandsinformatie maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Wij behouden ons het recht voor om IP-adressen voor een langere periode op te slaan voor wetshandhavingsdoeleinden in het geval van een overtreding van onze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd. Zowel Simpel als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met cookies vergroten wij je gebruikservaring op onze website. Zo hoef je niet elke keer dezelfde informatie in te voeren en leren we welke pagina’s je wel of niet bezoekt. Bovendien kunnen we dankzij deze cookies persoonlijke aanbiedingen tonen.

Ons online aanbod is ook bruikbaar onder uitsluiting van cookies. Als u niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van uw browser deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

De mogelijkheid om veel online advertentiecookies van bedrijven te krijgen, wordt gegeven via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Consent Management Platform (CMP)

Ons Consent Management Platform (CMP) geeft u, de bezoeker, de mogelijkheid om zelf te beslissen of u al dan niet toestemming wilt geven voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door het gebruik van technische maatregelen. Wij maken in ons CMP transparant om welke technische maatregelen het gaat en wie de ontvanger van uw gegevens is. Wij wijzen erop dat bepaalde gegevensverwerkingsprocessen noodzakelijk zijn voor de structuur en de waarborging van de veiligheid van onze website, alsmede technisch noodzakelijk zijn voor afzonderlijke gegevensverwerkingen, zodat toestemming voor deze gegevensverwerking niet mogelijk is. Wij identificeren deze technische noodzaak in de betreffende gegevensverwerking en maken dit transparant voor u via ons CMP en in dit privacybeleid. De inhoud van onze CMP’s is gebaseerd op de vastgestelde regels zoals uiteengezet in de IAB Europe Transparency & Consent Framework Policies. Voor meer informatie over de IAB TCF Standard kunt u terecht op https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/.

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking van de hierboven genoemde toestemmingen die u hebt gegeven via ons CMP op elk gewenst moment intrekken voor de toekomst. Door de schuifregelaar in het CMP te wijzigen, voorkomt u dat technische maatregelen worden uitgevoerd en cookies worden geplaatst.

Om uw toestemming te wijzigen, klikt u op de knop Cookie-instellingen onderaan de volgende pagina: Gemachtigde toestemming bewerken.

Het gebruik van Google Analytics

tellows.nl gebruikt de webanalyseservice Google Analytics en Google Analtyics-berichten voor de evaluatie van demografische kenmerken en interesses. Dit zijn diensten van Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

tellows.nl gebruikt de webanalyseservice Google Analytics en Google Analtyics-berichten voor de evaluatie van demografische kenmerken en interesses. Dit zijn diensten van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie m.b.t. het gebruik van deze website die met deze cookie wordt vergaard, wordt opgeslagen op een server van Google in de VS. In het geval dat uw IP-adres in anonieme vorm wordt doorgegeven, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waarmee een overeenkomst is gesloten en die behoren tot de Europese handelszone, van tevoren verkort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres gezonden naar de server van Google in de VS en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, voor reportages m.b.t. tot het surfgedrag en om de exploitant van de website andere diensten die betrekking hebben op het verdere gebruik van de website en het internet te kunnen bieden. De exploitant van deze website zal de gegevens evalueren, die via doelgerichte reclame-doeleinden van Google en bezoekersgegevens van derde partijen (bv. leeftijd, geslacht en interesses) worden verkregen, om zo meer te weten te komen over de gebruikers van deze website. Er worden geen persoonsgebonden gegevens gebruikt, maar er vindt slechts een statistische evaluatie van anonieme data plaats. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, zal niet gekoppeld worden aan de andere gegevens die door Google worden verzameld. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; we willen u er echter wel op wijzen, dat u in dat geval, mogelijkerwijze, geen gebruik meer kunt maken van alle functies die de website te bieden heeft. U kunt ook de door de Cookie opgeslagen gegevens voor het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de volgende browser-plugin downloadt en installeert http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als u de evaluatie van uw demografische gegevens en interesses wilt aanpassen of verhinderen, kunt u Google Analytics voor display-reclame uitschakelen en de advertenties in het Google Display-Netwerk aanpassen: https://www.google.com/settings/ads.

In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar de VS, zijn overeenkomstige EU standaardcontracten (passende garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten met Google LLC. De gebruikte EU standaard contractuele clausules zijn toegankelijk via de URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Daarnaast kunt u ook voorkomen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) door Google, worden verwerkt en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Door onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gecompileerde gegevens door Google op de bovengenoemde manier en voor het bovengenoemde doel.

Ga naar de websites van Google voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, opt-out en andere opties:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads
http://www.google.com/ads/preferences

Adverteren Partners

Sommige van onze partners kunnen cookies en webbakens gebruiken. Onze advertentiepartners zijn Google Adsense, The Reach Group, Adscale / Ströer, Valuebrand, Snigel Web Services, YieldLove en 1337 UGC GmbH.

Deze externe advertentieservers of advertentienetwerken maken gebruik van technologie voor advertenties en koppelingen die op tellows verschijnen en rechtstreeks naar uw browser worden verzonden. Dit geeft je automatisch je IP-adres. Andere technologieën (zoals cookies, JavaScript of webbakens) kunnen ook worden gebruikt door advertentienetwerken van derden om de effectiviteit van hun advertenties te meten of om de weergegeven advertentie-inhoud te personaliseren.

Het verzamelen en verwerken van gegevens is gebaseerd op het legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 s. 1 f van de AVG en door opdracht te geven tot de verwerking van gegevens door advertentiepartners (derden) met een gesloten DAV / DPA („gegevensverwerkingscontract“) op grond van art. 28 GDPR. tellows heeft geen toegang tot of controle over deze cookies van derden.

Raadpleeg het Privacybeleid van de Affiliate voor meer informatie over hun praktijken en hoe u zich kunt afmelden voor specifieke praktijken. Het privacybeleid van tellows is niet van toepassing op andere adverteerders of sites en we hebben geen controle over hun activiteiten.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw eigen browseropties. U kunt meer gedetailleerde informatie over cookie-beheer vinden met bepaalde webbrowsers op de respectievelijke websites van de browsers.

Third Party and Opt-Out Opportunities for YieldLove, Snigeld Web Ltd. and 1337 UGC GmbH

We use SnigelWeb Ltd. as a third-party to provide monetisation technologies for our site. You can review their privacy and cookie policy here.

A central contradiction possibility for different third-party suppliers in particular US-companies is also attainable under the following link: optout.networkadvertising.org But you can also opt-out separately for each company we work with. Responsible for the data collection and for the delivery of interest based-based online advertising are the following companies on behalf Yieldlove GmbH, Kehrwieder 9, 20457 Hamburg and / or SnigelWeb Ltd., The Black Church, St. Mary’s Place, D07 P4AX and / or 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten:

4w Marketplace
4w Marketplace (www.4wmarketplace.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of 4w Marketplace is 4w Marketplace srl located in Fisciano (Salerno) – 84084 in Via Giovanni Paolo II n.100. In case you would like to prevent 4w Marketplace from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.4wmarketplace.com/privacy/

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Adform
Adform (www.adform.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Adform is Adform located in Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark. In case you would like to prevent Adform from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Opt-out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Amazon
Amazon (https://www.aps.amazon.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Amazon publisher services is Amazon publisher services located in Washington – 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210. In case you would like to prevent Amazon publisher services from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=468496

Opt-out: https://www.amazon.com/adprefs/ref=hp_468496_advertisingpref2

AppNexus
AppNexus (https://www.appnexus.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of AppNexus is AppNexus Group located in in New York – 28 W. 23rd  Street, New York, New York, 10010. In case you would like to prevent Appnexus from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy

Opt-out: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

Conversant
Conversant (https://www.conversantmedia.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Conversant is Conversant inc. located in in Chicago (IL) – 101 North Wacker, 23rd  Floor Chicago, IL 60606. In case you would like to prevent Conversant from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.conversantmedia.com/legal/privacy

Opt-out: http://optout.conversantmedia.com/

Criteo
Criteo (https://www.criteo.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Criteo is Criteo located in Paris – 32 Rue Blanche – 75009 Paris – France. In case you would like to prevent Criteo from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.criteo.com/privacy/

Opt-out: https://www.criteo.com/privacy/

District M
District M (https://districtm.net) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of District M is District M located in Montreal – 5455 Gaspe Ave #730, Montreal, QC H2T 3B3, Canada. In case you would like to prevent District M from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/

Opt-out: https://cdn.districtm.ca/optout.html

Doubleclick
Doubleclick (www.doubleclickbygoogle.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Doubleclick is Google located in Ireland Limited, Gordon House, Barrow St Dublin 4 Ireland. In case you would like to prevent Doubleclick from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en

Facebook
Facebook (www.facebook.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Facebook is Facebook Inc., located in 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In case you would like to prevent Facebook from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: www.facebook.com/full_data_use_policy

Opt-out: www.facebook.com/ads/preferences

Indexexchange
Indexexchange (www.indexexchange.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Indexexchange is Indexexchange located in New York – 20 W 22nd  St. Suite 1101, New York, NY 10010. In case you would like to prevent Indexexchange from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.indexexchange.com/privacy/

Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Media.net
Media.net (http://www.media.net/privacy-policy) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Media.net is Media.net Advertising Ltd. located in Dubai – 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubai, 215028, United Arab Emirates. In case you would like to prevent Media.net from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.media.net/privacy-policy

Opt-out: http://www.networkadvertising.org/choices/

Oath
Oath (https://www.oath.com/) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Oath is Oath (EMEA) Limited located in Dublin – 5-7 Point Square, North Wall Quay. In case you would like to prevent Oath from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://privacy.aol.com/

Opt-out: https://aim.yahoo.com/aim/ie/en/optout/

OpenX
OpenX (https://www.OpenX.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of OpenX is OpenX located in Pasadena – 888 E Walnut St, 2nd Floor, Pasadena CA, 91101, USA. In case you would like to prevent OpenX from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/

Opt-out: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/

Pubmatic
Pubmatic (https://www.pubmatic.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Pubmatic is Pubmatic, Inc. located in Redwood City – 305 Main Street, First Floor, Redwood City, California 94063, USA. In case you would like to prevent Pubmatic from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/

Opt-out: https://pubmatic.com/legal/opt-out/

Pulsepoint
Pulsepoint (https://www.pulsepoint.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Pulsepoint is Pulsepoint, Inc. located in New York – 360 Madison Avenue, 14th Floor, New York, NY 10017. In case you would like to prevent Pulsepoint from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.pulsepoint.com/privacy-policy

Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Reachnet
Reachnet (https://www.reachnet.de) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Reachnet is Reachnet DE Ltd. located in Hamburg – Grindelallee 41, D-20146 Hamburg. In case you would like to prevent Reachnet from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.reachnet.de/unternehmen/agb.html

Opt-out: https://adfarm1.adition.com/opt?m=optout&n=73

Rubicon Project
Rubicon Project (https://www.rubiconproject.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Rubicon Project is Rubicon Project, inc. located in Playa Vista – 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA 90094, USA. In case you would like to prevent Rubicon Project from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.rubiconproject.com/privacy-policy/

Opt-out: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

Primis
Primis (https://www.primis.tech) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Primis is Primis LTD located in 622 Third avenue, McCann New York House 10017 New York City, USA. In case you would like to prevent Primis from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.primis.tech/wp-content/uploads/2018/02/primisPrivacyPolicy2018.pdf

Opt-out: https://web.archive.org/web/20180116234711/http:/live.sekindo.com/utils/cookieOptOut.php

Smaato
Smaato (https://www.smaato.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Smaato is Smaato Ad Services located in Hamburg – Valentinskamp 70, Emporio, 20355 Hamburg, Germany. In case you would like to prevent Smaato from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.smaato.com/privacy/

Opt-out: http://www.youronlinechoices.eu

SmartAdserver
SmartAdserver (https://www.smartadserver.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of SmartAdserver is SmartAdserver located in Paris – 66 Rue de la Chaussée d´Antin, 75009 Paris, France. In case you would like to prevent SmartAdserver from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://smartadserver.com/company/privacy-policy/

Opt-out: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx

Sovrn
Sovrn (https://www.sovrn.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Sovrn is Sovrn Holdings, Inc. located in Boulder – 5541 Central Avenue, Boulder, CO 80301. In case you would like to prevent Sovrn from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.sovrn.com/privacy-policy-eu/

Opt-out: https://info.evidon.com/pub_info/15620?v=1&nt=0&nw=false

Ströer SSP
Ströer SSP (https://www.adscale.de) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Ströer SSP is Ströer media Deutschland GmbH located in Köln – 50999 Köln, Ströer-Allee 1. In case you would like to prevent Adscale from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.adscale.de/datenschutz

Opt-out: ih.adscale.de/adscale-ih/oo

Twiago
Twiago (https://www.twiago.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Twiago is Twiago located in Köln – Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Köln. In case you would like to prevent Twiago from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.twiago.com/datenschutz/

Opt-out: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=0

Mopub
Mopub (https://www.mopub.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Mopub is Twitter, Inc. located in San Francisco – 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Ca 94103. In case you would like to prevent Moppub from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.mopub.com/legal/privacy/

Opt-out: https://www.mopub.com/legal/privacy/

Inmobi
Inmobi (https://www.inmobi.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Inmobi is Inmobi Pte Ltd located in Bangalore – Embassy Tech Square, Kadubeesanahalli Village Outer Ring Road, Varthur Hobli, Bangalore 560103. In case you would like to prevent Inmobi from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.inmobi.com/privacy-policy/

Opt-out: https://www.inmobi.com/page/opt-out/

Connectad
Connectad (www.connectad.io) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Connectad is Connectad located in Margaretenstrasse 87/11, Vienna, Austria. In case you would like to prevent Connectad from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://connectadrealtime.com/privacy/

Opt-out: http://sync-eu.connectad.io

OTHER / UNFORESEEN COOKIES

Due to the way in which Internet and websites work, it is possible that we do not always have oversight into the cookies that are placed through our banners by third parties. This is particularly the case when our banners contain embedded elements such as texts, documents, images or film clips that are stored by another party, but that are shown on, in or through our banners.

Should you encounter cookies on this website that fall into this category which we have not mentioned above, please let us know or contact the third party directly and ask which cookies they have placed, what the reason for this is, what the lifetime of the cookie is and in what way they have safeguarded your privacy.

YOUR RIGHTS WITH REGARDS TO YOUR DATA

Yieldlove does not view the banner advertising data it uses as personal data under the applicable law. Likewise, we do not collect or process sensitive personal data such as data on racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health, or sex life. We also do not knowingly collect data from children under the age of 12.

Met behulp van Google AdSense / DoubleClick

tellows.nl vertoont op haar websites advertenties van Google AdSense, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Google gebruikt mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent (interest-based advertenties). De DoubleClick DART-cookie (alleen in het Engels) wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers zoals tellows.nl die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op onze websites weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan. U heeft tevens de mogelijkheid uw interessecategorieën aan te passen of om interessecategorieën toe te voegen zodat u relevante advertenties getoond krijgt.

In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar de VS, zijn overeenkomstige EU standaardcontracten (passende garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten met Google LLC. De gebruikte EU standaard contractuele clausules zijn toegankelijk via de URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Google AdSense gebruikt cookies. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‚webbeacons‘ kunnen deze partijen zogenaamde ‚cookies‘ plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van tellows.nl en andere websites op internet.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Voor meer informatie over hoe dat moet, surft u naar het privacybeleid van het Google-advertenties-netwerk

Informatie die door Google wordt verzameld, kan met derden worden gedeeld, op contract of bij wet, door Google. Google verbindt uw IP-adres niet met andere gegevens die u hebt opgeslagen.

Met de overeenkomstige instellingen in uw webbrowser kunt u voorkomen dat de vermelde cookies op uw pc worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website niet meer in dezelfde mate kan worden gebruikt. Door deze site te gebruiken, stemt u in met de verwerking van persoonlijke gegevens door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Hier kunt u Googe AdSense-cookies uitschakelen: https://www.google.com/settings/ads/anonymous en https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Gebruik van Facebook plugins

Op onze website staan verwijzingen (links) naar het externe sociale netwerk „Facebook“. Deze website wordt uitsluitend geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Deze links zijn op onze website gemarkeerd door het Facebook-logo of door de toevoeging “Vind ik leuk”. (Er worden geen plugins van Facebook gebruikt). Als er op deze link wordt geklikt, wordt de plugin voor Facebook geactiveerd en uw browser brengt een directe verbinding tot stand met de servers van Facebook. In zoverre u tijdens uw bezoek op onze website op de deze link klikt en u zich via uw persoonlijke account inlogt bij Facebook, wordt de informatie dat u onze website heeft bezocht, doorgestuurd naar Facebook. Facebook kan uw bezoek aan onze website koppelen aan uw account. Deze gegevens worden doorgestuurd naar Facebook en worden op hun servers opgeslagen. Om dit te voorkomen moet u, voordat u op de link klikt, zich bij Facebook uitloggen. De links naar de features van Facebook, en de daarmee gepaarde transfer van informatie en usergegevens, wordt niet geactiveerd door het bezoek van onze website maar pas op het moment dat u op de betreffende link hebt geklikt. Doel en omvang van de gegevensverzameling door Facebook alsmede de verdere verspreiding en het gebruik van uw gegevens, uw betreffende rechten en instellingsmogelijkeden om uw privacy verder te beschermen, kunt uw nalezen in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook(https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation).

Als u geen lid bent van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres zal achterhalen en opslaan. Volgens Facebook alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Verdere informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook en uw respectieve rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, is te vinden in de sectie privacy op Facebook.

Facebook-Pixel & Custom Audience

Onze website maakt gebruik van de Facebook-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‚Facebook‘). Hiermee kunnen we de acties van gebruikers volgen, nadat deze een advertentie op Facebook hebben gezien of aangeklikt. Zo kunnen we de effectiviteit van de advertenties op Facebook registreren voor statistische doeleinden of marktonderzoek. De zodanig verzamelde informatie kan door ons niet aan individuele gebruikers worden gekoppeld. De verzamelde informatie wordt echter ook door Facebook opgeslagen en verwerkt, waarover we u overeenkomstig onze stand van kennis informeren. Facebook kan deze gegevens aan uw Facebook-account koppelen en deze ook overeenkomstig het gegevensbeleid van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/

voor eigen commerciële doeleinden gebruiken. Klik hier indien u de omschreven verwerking van uw gegevens wilt herroepen:
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

We willen u erop attenderen dat u Facebook en diens partners op het volgende adres: https://www.facebook.com/about/privacy/ toestemming kunt verlenen tot het tonen van advertenties op en buiten Facebook. Bovendien kan daartoe een cookie op uw computer worden opgeslagen. Toestemming mag enkel worden verleend door gebruikers die ouder dan 13 jaar zijn. Indien u jonger bent, verzoeken wij u om advies in te winnen bij uw ouders of voogd.

Deze website gebruikt de Retargeting-Pixel Custom Audiences van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Met behulp van de Remarketing-Pixels kan Facebook de bezoekers van onze internetpagina’s gericht benaderen voor de reclameadvertenties van Facebook-Ads. Voor dit doel wordt een Facebook-cookie op uw pc opgeslagen. Meer informatie over omvang en doel van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyrichtlijnen van Facebook op https://facebook.com/policy.php und https://www.facebook.com/ads/settings.

Google Library voor Ajax en jQuery

We gebruiken de JavaScript-bibliotheek van Ajax en jQuery om de laadsnelheid van de webpagina te optimaliseren. In dit geval worden programmabibliotheken opgehaald van servers van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Google), met name de Google CDN. Als u jQuery al op een andere pagina van de Google CDN hebt gebruikt, gebruikt uw browser de kopie in de cache. Anders wordt de vereiste informatie gedownload. Daarbij wordt uw bezochte website verzonden naar de Google-server. Ook wordt het IP-adres van uw apparaat opgeslagen door Google. Ga voor meer informatie naar: https://cloud.google.com/cdn/?hl=en en https://www.google.com/policies/privacy/?hl=en. Om de uitvoering van JavaScript te voorkomen, kunt u een JavaScript-blocker installeren.

Google reCAPTCHA

We gebruiken „Google reCAPTCHA“ (hierna „reCAPTCHA“ genoemd) op onze websites. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten („Google“). reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of data entry wordt gedaan op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma. reCAPTCHA analyseert het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse wordt automatisch gestart zodra de bezoeker van de site de site binnenkomt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA diverse informatie (b.v. IP adres, tijd van website bezoeker op de website of muisbewegingen die door de gebruiker worden gemaakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyse loopt volledig op de achtergrond. Site bezoekers worden niet geadviseerd dat er een analyse plaatsvindt.
De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. F DSGVO. De website exploitant heeft een legitiem belang bij de bescherming van zijn web aanbod van misbruik geautomatiseerde verkenning en spam.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google raadpleegt u de volgende koppelingen:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Google Maps

We gebruiken de Google Maps-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, om de locatie van adressen te illustreren. Het privacybeleid is te vinden op: https://www.google.com/policies/privacy/ en de opt-out op: https://adssettings.google.com/authenticated.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers van Google in de VS en daar opgeslagen wanneer u die subpagina’s oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u zich bij uw Google-gebruikersaccount afmelden. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Google Ireland Limited zorgt voor de naleving van het niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is in de EU door de zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming te aanvaarden en ermee in te stemmen.
Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd wanneer hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR.

OpenStreetMap

Deze site maakt gebruik van het open source-kaartprogramma „OpenStreetMap“ (OSM) via een API. De provider is de OpenStreetMap Foundation. Om de functies van OpenStreetMap te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van OpenStreetMap en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisering van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.
Door onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens door OpenStreetMap. De uitvoering van de gegevensverwerking door OpenStreetMap kan worden verhinderd door het Javascript in uw browser te deactiveren. Hierdoor wordt de kaartweergave van OpenStreetMap echter niet weergegeven.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op de privacypagina van OpenStreetMap en hier http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ.

ShareThis Social Media Buttons op de tellows Blog

Op onze blog maken we gebruik van de service van ShareThis om social media sharing tools aan te bieden. ShareThis verzamelt informatie via technische cookies geplaatst op uw browser, pixel tags, HTTP headers (of andere communicatie-protocollen), en browser-identifiers. Er worden geen flash cookies of andere lokaal opgeslagen objecten (LSO) gebruikt om de opt-out keuzes van de gebruiker te omzeilen. ShareThis verzamelt registratie-informatie en Gebruiksgegevens. Gebruiksgegevens verzamelt en gebruikt technische gegevens met betrekking tot een deel van uw browsen om gepersonaliseerde advertenties weer te geven, analyses te bieden, en gegevensmodellering op basis van sociaal delen.
ShareThis verzamelt op geen enkel moment contactinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer, adres, creditcardinformatie, of iets anders dat ons of onze klanten in staat kan stellen direct contact met u op te nemen. ShareThis deelt Gebruiksgegevens, inclusief publiekssegmenten, met adverteerders, Uitgevers, en andere gegevenspartners (allen, „Onze Klanten“) voor op interesses gebaseerde reclame, analyse en datamodellering.
De cookies die worden gebruikt in verband met ShareThis hebben een opslagperiode van maximaal 9 maanden.
Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van ShareThis op HTTPS://SHARETHIS.COM/PRIVACY/.

SSL-versleuteling

tellows maakt gebruik van SSL-codering voor beveiliging en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u naar de exploitant van de site verzendt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van „http: //“ in „https: //“ en het slotsymbool in uw browserbalk.

Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

OpenID Login

Er is geen registratie vereist om deel te nemen aan het tellows-forum. Opmerkingen kunnen worden ingediend als een geregistreerde of niet-geregistreerde gebruiker. Een OpenID-service kan worden gebruikt om te registreren. Daardoor is een bestaand account van een andere service (bijvoorbeeld Google) via een authenticatiesysteem met de website van de website verbonden. Er wordt geen apart account aangemaakt op de website van de website. Het koppelen van een account via OpenID maakt extra opties voor opmerkingen en accountinstellingen op tellows mogelijk. OpenID-gebruikers worden geregistreerd met het e-mailadres van het gekoppelde account. Het e-mailadres moet altijd toegankelijk zijn voor de gebruiker om gecontacteerd te worden voor mogelijke vragen aan de kant van tellows. Het gebruik van een ongeldig e-mailadres is niet toegestaan.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruik van de website. Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over website- of registratiegerelateerde informatie, zoals wijzigingen in de reikwijdte van het aanbod of technische omstandigheden. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik.

tellows in sociale netwerken

Om ook op sociale netwerken met u te communiceren en u te informeren over onze diensten, zijn wij daar vertegenwoordigd met onze eigen pagina’s. Als u een van onze sociale mediapagina’s bezoekt, zijn wij samen met de aanbieder van het betreffende sociale mediaplatform in de zin van Art. 26 GDPR met betrekking tot de daardoor in gang gezette verwerkingen die persoonsgegevens betreffen.

Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina’s, maar gebruiken deze slechts in het kader van de mogelijkheden die ons door de betreffende aanbieders worden geboden.

Uit voorzorg wijzen wij er daarom op dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verwerkt kunnen worden. Het gebruik kan daarom voor u risico’s voor de gegevensbescherming met zich meebrengen, omdat het moeilijker kan zijn om uw rechten, bijv. op informatie, wissen, bezwaar, enz. te beschermen, en de verwerking in de sociale netwerken vaak direct voor reclamedoeleinden of voor de analyse van het gebruikersgedrag door de aanbieders plaatsvindt, zonder dat dit door ons kan worden beïnvloed. Indien door de aanbieder gebruiksprofielen worden aangemaakt, worden vaak cookies gebruikt of wordt het gebruiksgedrag direct aan uw eigen ledenprofiel van de sociale netwerken toegewezen (indien u hier bent ingelogd).

De beschreven verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang en het gerechtvaardigd belang van de respectieve aanbieder om tijdig met u te kunnen communiceren of u over onze diensten te informeren. Als u als gebruiker toestemming moet geven voor gegevensverwerking bij de betreffende aanbieders, verwijst de rechtsgrondslag naar Art. 6 (1) lit. a GDPR in combinatie met Art. 7 GDPR.

Aangezien wij geen toegang hebben tot de databanken van de aanbieders, wijzen wij erop dat u uw rechten (bijv. op informatie, correctie, wissen, etc.) het beste rechtstreeks bij de betreffende aanbieder kunt uitoefenen. Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens in de sociale netwerken en de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht op bezwaar of herroeping (zgn. opt-out) vindt u hieronder bij de betreffende aanbieder van de door ons gebruikte sociale netwerken:

Facebook
(Co-) verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Privacybeleid (Gegevensbeleid):
https://www.facebook.com/about/privacy
Opt-out en reclamevoorkeuren:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Facebook zorgt voor naleving van het niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is in de EU door het aanvaarden van en instemmen met de zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming.
https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram
(Mede)verantwoordelijk voor gegevensverwerking in Europa:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Privacybeleid (gegevensbeleid):
http://instagram.com/legal/privacy/
Opt-out en reclamevoorkeuren:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
Instagram zorgt voor naleving van het niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is in de EU door de zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming te aanvaarden en ermee in te stemmen.

LinkedIn
(Mede)verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland.
Privacybeleid:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-out en reclamevoorkeuren:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Twitter
Gegevensbeheerder in Europa:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.
Privacybeleid:
https://twitter.com/nl/privacy
Informatie over uw gegevens:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data
Opt-out en reclamevoorkeuren:
https://twitter.com/personalization

Opmerkingen in het forum

Wanneer u een reactie op het forum plaatst of beoordeelt, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit is een beveiligingsmaatregel voor het geval iemand illegale inhoud publiceert (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen tellows voor de inhoud worden vervolgd. Daarom zijn we geïnteresseerd in de identiteit van de auteur van de opmerking.

Het is mogelijk om u te abonneren op de nummerpagina’s. Om dit te doen, moet u uw e-mailadres invoeren. U ontvangt een bevestigingsmail om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het ingevoerde e-mailadres. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor de meldingen. De bevestigingsmail bevat instructies.

Recht op verwijdering van opmerkingen op een telefoonnummer

Op tellows.nl kan elke gebruiker reacties op elke telefoon nummer achterlaten . Deze reacties over een nummer, geven de meningen van de gebruikers weer en niet de mening van tellows.nl. Daarom hebben we een mogelijkheid om reacties te verwijderen gemaakt. Onder elk reactie is het veld „Reactie als spam melden“. Met een eenvoudige klik op deze knop worden reacties op een nummer direct verwijderd.Opmerkingen van geregistreerde gebruikers met een tellows-account kunnen niet door andere gebruikers worden verwijderd. In dit geval is het noodzakelijk om ons per e-mail op de hoogte te stellen via kontaktATtellows.de over het verwijderingsverzoek. Geregistreerde tellows-gebruikers hebben de mogelijkheid om binnen 48 uur op het verwijderingsverzoek te reageren. Als er geen geloofwaardige verklaring wordt afgelegd, wordt de opmerking verwijderd. Meer informatie over verwijderingen van reacties voor geregistreerde gebruikers is hier te vinden.kt.

Recht op informatie

U heeft altijd het recht om te informeren naar de van u opgeslagen gegevens. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de verklaring van privacy of als u meer informatie zou willen, kunt u altijd contact opnemen met onze gegevensbescherming bij datenschutzATtellows.de ( de AT vervangen door @).

Recht op gegevenswissing 

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Dit recht is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is voor het wissen („recht om te worden vergeten“). Dit omvat de volgende vereisten:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking op grond van lid 1 is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking te kunnen aanvoeren, kan de betrokkene op elk gewenst moment contact met ons opnemen via datenschutzATtellows.de (AT vervangen door @).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Neem contact op met datenschutzATtellows.de voor een bezwaar (vervang AT door @).

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;
 • is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of,
 • berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

In deze gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijk ingrijpen door de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht op positie en het recht om de beslissing aan te vechten.

Dit recht kan door de getroffen persoon op elk moment worden uitgeoefend door zichzelf tot de verantwoordelijke persoon te richten.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op deze verordening.

Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitengerechtelijk beroep, waaronder het recht uit hoofde van artikel 77 een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, heeft elke betrokkene het recht een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen indien hij van mening is dat zijn rechten uit hoofde van deze verordening geschonden zijn ten gevolge van een verwerking van zijn persoonsgegevens die niet aan deze verordening voldoet.

Vragen over privacy

Als er nog vragen of suggesties met betrekking tot het onderwerp privacy kunnen rijzen, neem dan contact op met onze gegevensprivacyfunctionaris Christian Anton op datenschutzATtellows.de (vervang de AT door @).

Gebruik van gegevens in tellows Toepassingen

Bij tellows zijn we ons terdege bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en van onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij houden ons aan de regels voor gegevensbescherming van de Europese Unie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze disclaimer heeft alleen betrekking op onze tellows-toepassingen. Derden kunnen hyperlinks aanbieden naar andere websites die mogelijk een ander informatiebeleid en andere praktijken hebben dan de onze. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de praktijken of de inhoud van websites van derden. Zodra u onze websites heeft verlaten via een dergelijke link of door te klikken op een advertentie, moet u het toepasselijke privacybeleid van de derde partij of adverteerderssite controleren om te bepalen hoe zij zullen omgaan met de informatie die zij van u verzamelen.

tellows gebruikt de ingediende commentaren en beoordelingen van de tellows website en de aanvragen om telefoonnummers in aanvragen te evalueren. Er worden geen persoonlijke gegevens van de auteur van het commentaar gebruikt of opgeslagen in dit proces. Alleen de ingediende commentaren en de daaruit voortvloeiende beoordelingen worden gebruikt om de telefoonnummers te categoriseren. Toepassingen, gebaseerd op deze informatie, worden uitgevoerd door tellows en door derden die in een contractuele relatie werken.

tellows iOS-toepassingen
Om de volledige omvang van de premium iOS-applicaties „tellows pro Caller ID“ en „tellows – Reverse Search“ functies te garanderen, is het noodzakelijk om tijdens de installatie drie nieuwe contacten in uw smartphone aan te maken. In deze contacten worden de scorelijsten opgeslagen, die de gebruiker informatie geven over het type en de beoordeling van een ongewenste beller. Tijdens de installatie is de goedkeuring voor toegang tot de contacten van de smartphone een vereiste. Persoonlijke contacten en gegevens zijn niet toegankelijk. De iPhone app „tellows Caller ID & Block“ importeert de scorelijsten in het interne geheugen van de iPhone.
De gedetailleerde gebruiksvoorwaarden voor de iPhone apps vindt u hier:
https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseapp

tellows Android Application
De tellows Android app „tellows Caller ID & Block“ registreert inkomende gesprekken en stuurt het telefoonnummer door naar tellows om het te vergelijken met de zwarte lijst en deze indien nodig te blokkeren. Telefoonnummers van inkomende gesprekken worden naar onze server gestuurd met als doel het verstrekken van geanonimiseerde bellerstatistieken en spam-telefoonnummer activiteit. Nummers van uw eigen contacten worden niet doorgestuurd (contactvrijgave vereist voor matching). De gedetailleerde gebruiksvoorwaarden voor de Android App vindt u hier:
https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseappandroid

Gebruik van Google Admob in de Android applicatie
Voor de reclame maken we gebruik van de reclamepartner AdMob Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Admob slaat gebruikersgegevens op om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Deze advertenties verschijnen alleen in de gratis app-versie. Google Admob gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de app door u kunt analyseren. Daarnaast gebruikt Google Admob ook zogenaamde „web beacons“ (kleine onzichtbare afbeeldingen) om eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website te verzamelen en te evalueren. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie over het gebruik van deze app (met inbegrip van uw IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt de verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de Google Admob advertenties te evalueren. Het door uw browser opgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan aan derden worden doorgegeven, indien wettelijk verplicht en/of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. U kunt zich permanent afmelden voor het instellen van een cookie door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen of door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

Gebruik van Google Firebase in de Android en iOS-toepassingen
Onze app maakt gebruik van Google Firebase technologie (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Firebase maakt deel uit van het Google Cloud Platform en biedt veel diensten aan ontwikkelaars. Sommige Firebase diensten verwerken persoonlijke informatie. In de meeste gevallen zijn de persoonlijke gegevens beperkt tot zogenaamde „instance-ID’s“ die van een tijdstempel zijn voorzien. Firebase’s Instance ID’s zijn uniek, waardoor u verschillende gebeurtenissen of processen kunt koppelen. Deze gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbare informatie en we doen ook geen moeite om ze achteraf te personaliseren. Wij verwerken deze samengevatte gegevens voor de analyse en optimalisatie van het gebruiksgedrag, bijvoorbeeld door de evaluatie van crashrapporten. We gebruiken geen Firebase diensten die gebruik maken van persoonlijk identificeerbare informatie, zoals IP-adressen, e-mailadressen, telefoonnummers of wachtwoorden. Meer informatie over Google Firebase en privacy is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/ en https://firebase.google.com/.

Gebruik van Crashlytics in de Android- en iOS-toepassingen.
Onze app maakt gebruik van de analytische tools van Crashlytics, 1 Kendall Square, Cambridge, MA 02139, USA. Het maakt gebruik van informatie over het apparaat, de versie van de app die u hebt geïnstalleerd en andere informatie die kan helpen bij het oplossen van problemen. Deze hebben voornamelijk betrekking op de software en hardware van de gebruiker. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven. Er worden alleen realtime crashrapporten verzonden, met details over codes en apparaatinformatie die zijn ontworpen om het onderhoud te vereenvoudigen en de resulterende stabiliteit van de app te verbeteren. Deze tool maakt gebruik van geanonimiseerde IP-adressen voor analysedoeleinden. Daarom kan niet worden bepaald wie de gebruiker van het betreffende IP-adres is.

Gebruik van Facebook SDK in de Android- en iOS-applicaties
Verder maakt de app gebruik van de zogenaamde Facebook Software Development Kit (SDK). De Facebook SDK wordt gepubliceerd en beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) (rechtsgrondslag is Art. 6 (1) lit. GDPR) Het gebruik van de Facebook SDK stelt ons in staat om het advertentiesucces op Facebook via de app te optimaliseren door bijvoorbeeld geen advertenties weer te geven op die apparaten waarop de app al is geïnstalleerd. Voor dit doel stuurt de app de volgende gepseudonimiseerde gegevens naar Facebook: De App-ID (identiek op alle apparaten), de informatie die de app is gestart en verstrekt door het besturingssysteem van het apparaat Advertising Identifier (IDFA). Verdere gegevens worden niet aan Facebook doorgegeven. Wij ontvangen ook geen gegevens terug van Facebook die ons in staat zouden kunnen stellen om gebruikers te identificeren.

Rechts van informatie
U heeft het recht om de informatie over uw persoon te allen tijde te verkrijgen. Indien u verdere vragen heeft over het privacybeleid of meer informatie nodig heeft over een bepaald punt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected].

Rechts van verwijdering van commentaar op een telefoonnummer
Op tellows kan elke gebruiker opmerkingen achterlaten over elk telefoonnummer. Deze commentaren vertegenwoordigen de mening van de auteur van het commentaar en niet de mening van de tellows over dat telefoonnummer. Daarom hebben we een optie gecreëerd om commentaren te verwijderen. Onder elk commentaar in de mobiele versie van de website (niet in de app) staat een knop genaamd „Meld het commentaar als spam“. Met een simpele klik op deze knop worden opmerkingen direct verwijderd.

Vragen over privacy
Als er nog meer vragen of suggesties zijn over het onderwerp privacy, neem dan contact op met onze data privacy officer Christian Anton op [email protected].