Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 22.09.2023
 • Algemeen
 • Bij tellows zijn we ons terdege bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en van onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Om uw privacy beter te beschermen, verstrekken wij deze verklaring waarin wij onze online informatiepraktijken uitleggen, inclusief hoe wij de informatie verzamelen en gebruiken die u ons op de website verstrekt, en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens houden wij ons aan de Duitse Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG), de Duitse Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Teleservices Data Protection Act (TDDSG) en de gegevensbeschermingsregels van de Europese Unie.

  Deze disclaimer heeft alleen betrekking op onze sites. Derden kunnen hyperlinks aanbieden naar andere websites die mogelijk een ander informatiebeleid en -praktijken hebben dan de onze. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de praktijken of de inhoud van websites van derden. Zodra u onze websites heeft verlaten via een dergelijke link of door op een advertentie te klikken, dient u het toepasselijke privacybeleid van de site van de derde partij of adverteerder te raadplegen om te bepalen hoe zij omgaan met de informatie die zij van u verzamelen.

  Persoonsgegevens zijn enkelvoudige gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of een definieerbare natuurlijke persoon. Informatie die een persoon kan identificeren of identificeerbaar kan maken.

  Hierna leggen wij uit welke gegevens worden verzameld en met welk doel.
 • Gegevensverzameling en -verwerking
 • Wij bevestigen hierbij dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met alle regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming is met de hierboven genoemde wetten, in het bijzonder de AVG Art. 6 sec. 1 a en de CCPA naast de andere gegevensbeschermingswetten van Californië. Dit betekent dat wij alleen gegevens verwerken als er sprake is van een legitiem belang volgens Art. 6 sec. 1 f AVG (bijvoorbeeld voor analyse, optimalisatie en bescherming van het online aanbod van tellows) of onder toestemming van verwerking door de gebruiker (bijvoorbeeld het accepteren van verzoeken).

  We hebben technische (bijv. SSL-encryptie), contractuele (bijv. gegevensverwerkingsovereenkomst) en organisatorische maatregelen (bijv. toegangsbeperkingen) getroffen om ervoor te zorgen dat de regels van de AVG worden nageleefd en dat gegevens beveiligd zijn tegen toegang en manipulatie.

  Het is mogelijk om toegang te krijgen tot onze website zonder dat u persoonlijke gegevens verstrekt. We hebben ook maatregelen genomen om te anonimiseren (zie paragraaf Google Analytics), dat wil zeggen dat het verzamelen van analysegegevens alleen dient om ons aanbod te verbeteren en geen gevolgtrekkingen over individuen mogelijk maakt.

  Wij verwerken de volgende categorieën gegevens die relevant zijn voor het gebruik van de website en diensten van tellows of noodzakelijk zijn voor het opnemen van contact:
  • stamgegevens (bijv. naam)
  • contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mail)
  • gegevens over inhoudinvoer (bijv. invoer van tekst/commentaar, toegangstijden)
  • metadata (bijv. IP-adres)
 • Verwijdering van tellows-account en bijbehorende opmerkingen
 • Als u een tellows-account heeft aangemaakt, kunt u deze op elk gewenst moment verwijderen. Om dit te doen, logt u in op uw ledengedeelte.
  In het menu "Instellingen" vind je "Gegevens en account verwijderen". U kunt uw account en de door u gemaakte beoordelingen verwijderen.
 • Samenwerking met derde partijen
 • De overdracht van gegevens aan derden gebeurt alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Wij geven gegevens uitsluitend met toestemming conform art. 6 sec. 1 a AVG of op basis van gerechtvaardigd belang volgens art. 6 sec. 1 f AVG in effectieve en economische activiteiten in ons bedrijf.

  Goedkeuring van de informatieverwerking door derden vindt plaats op basis van een ondertekend contract DAV/DPA (gegevensverwerkingscontract) conform art. 28 AVG.
 • Overdracht naar derde landen
 • De overdracht of verwerking van gegevens naar derde landen (dwz buiten de EER (Europese Economische Ruimte)) met uitdrukkelijke toestemming vindt alleen plaats als dit aan een wettelijke verplichting voldoet of voor ons van gerechtvaardigd belang is. Bijvoorbeeld bij het gebruik maken van de diensten van derden. In dit geval is de gegevensverwerking gebaseerd op het feit dat de Europese Commissie heeft vastgesteld dat er een niveau van gegevensbescherming bestaat dat vergelijkbaar is met dat in de EU, dat u ons uw toestemmingsverklaring hebt gegeven of dat wij akkoord zijn gegaan met de modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw gegevens bij de aanbieder.
 • Persoonlijke gegevens (logbestanden)
 • Wij verzamelen en bewaren informatie in logbestanden in overeenstemming met Art. 6 sec. 1 f AVG (bijvoorbeeld om gevallen van misbruik of oplichting op te lossen), die uw browser na verzoek automatisch aan ons overdraagt. De volgende gegevens worden verzameld:
  • Verwijzende URL (de pagina van waaruit tellows werd geopend)
  • Browsertype/-versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Webpagina's bekeken tijdens het bezoek aan tellows
  • IP-adres (hostnaam van de toegang verkrijgende computer)
  • Datum en tijd van serververzoek
  • Overgedragen datavolume
  • Aanvragende aanbieder
  Al deze gegevens zijn onderworpen aan een speciale bescherming in overeenstemming met de voorschriften van de wetgeving inzake gegevensbescherming, die wij bij tellows en de bijbehorende toepassingen garanderen door middel van technische en verplichte maatregelen. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet gebeuren.
  Om veiligheidsredenen wordt de logbestandsinformatie maximaal 7 dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Wij behouden ons het recht voor om IP-adressen voor een langere periode op te slaan voor wetshandhavingsdoeleinden in geval van overtreding van onze gebruiksvoorwaarden.
 • Gebruik van cookies
 • U kunt het gebruik van cookies intrekken door op de link ‘Cookie-instelling’ te klikken onderaan elke pagina waarop advertenties worden geladen.

  Om uw verzoeken vanaf internet te kunnen toewijzen, gebruiken wij zogenaamde cookies. Deze kleine bestanden worden door uw browser automatisch op uw harde schijf opgeslagen voor de duur van uw verblijf op onze website en zijn noodzakelijk voor een correct gebruik van onze website. U kunt de cookies na afloop van uw verblijf op onze website verwijderen met bepaalde instellingen in uw browser. Ze dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Ter referentie voor gebruikers in Californië: tellows ondersteunt geen Do Not Track-verzoeken. Meer informatie over het onderwerp cookies vindt u hier

  Ons onlineaanbod is ook zonder cookies te gebruiken. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.
  De mogelijkheid om veel online advertentiecookies van bedrijven te hebben wordt gegeven via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices of de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
 • Gebruik van Google Analytics
 • tellows maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc., (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Webanalyse is het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt gegevens, waaronder vanaf welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en gedurende welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van online adverteren. Wij gebruiken Google Analytics alleen met actieve IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers van Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst uit de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het voor ons mogelijk maken uw gebruik van deze website te analyseren. De door middel van een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de meeste gevallen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd en u zich in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte bevindt, uw IP-adres wordt eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de exploitant van deze website te verlenen. In het geval dat persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn overeenkomstige EU-standaardcontracten (adequate garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten met Google LLC. De gebruikte EU-standaardcontractbepalingen zijn toegankelijk via de URL Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de exploitant van deze website te verlenen. In het geval dat persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn overeenkomstige EU-standaardcontracten (adequate garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten met Google LLC. De gebruikte EU-standaardcontractbepalingen zijn toegankelijk via de URL Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de exploitant van deze website te verlenen. In het geval dat persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn overeenkomstige EU-standaardcontracten (adequate garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten met Google LLC. De gebruikte EU-standaardcontractbepalingen zijn toegankelijk via de URL In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de exploitant van deze website te verlenen. In het geval dat persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn overeenkomstige EU-standaardcontracten (adequate garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten met Google LLC. De gebruikte EU-standaardcontractbepalingen zijn toegankelijk via de URL In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de exploitant van deze website te verlenen. In het geval dat persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn overeenkomstige EU-standaardcontracten (adequate garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten met Google LLC. De gebruikte EU-standaardcontractbepalingen zijn toegankelijk via de URL overeenkomstige EU-standaardcontracten (adequate garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) zijn afgesloten met Google LLC. De gebruikte EU-standaardcontractbepalingen zijn toegankelijk via de URL overeenkomstige EU-standaardcontracten (adequate garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) zijn afgesloten met Google LLC. De gebruikte EU-standaardcontractbepalingen zijn toegankelijk via de URLhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 . Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics verstrekt, wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een instelling in uw browsersoftware; Wij moeten u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het verzamelen van de door cookies gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor genoemde wijze en voor het hiervoor genoemde doel. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, opt-out en andere opties kunt u terecht op de websites van Google:
  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
  http://www.google.com/ beleid/technologies/ads
  http://www.google.de/settings/ads
  http://www.google.com/ads/preferences
 • Californië
 • COPPA
  tellows richt zich niet op kinderen en voldoet als zodanig aan de COPPA.

  Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet
  tellows verkoopt geen gegevens aan derden. Gegevensanalyses van derden worden uitgevoerd via Google Analytics, zoals hierboven vermeld, met behulp van geanonimiseerde iP-adressen en gegevensversleuteling.
 • Advertentiepartners
 • Sommige van onze aangesloten bedrijven kunnen cookies en webbakens gebruiken. Onze advertentiepartners zijn onder meer Google Adsense, The Reach Group, Adscale / Ströer, Valuebrand, Snigel Web Services, 1337 UGC GmbH en YieldLove.
  Deze advertentieservers of advertentienetwerken van derden gebruiken technologie voor advertenties en links die op tellows verschijnen en rechtstreeks naar uw browser worden verzonden. Hierdoor krijgt u automatisch uw IP-adres. Andere technologieën (zoals cookies, JavaScript of webbeacons) kunnen ook door advertentienetwerken van derden worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertenties te meten of om de weergegeven advertentie-inhoud te personaliseren.
  Het verzamelen en verwerken van gegevens is gebaseerd op het legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 s. 1 f AVG en door opdracht te geven tot de verwerking van gegevens door reclamepartners (derden) met een afgesloten DAV/DPA ("gegevensverwerkingscontract") overeenkomstig art. 28 AVG. tellows heeft geen toegang tot of controle over deze cookies van derden.
  Raadpleeg het Privacybeleid van de Partner voor details over hun praktijken en hoe u zich kunt afmelden voor specifieke praktijken. Het privacybeleid van tellows is niet van toepassing op andere adverteerders of sites en we hebben geen controle over hun activiteiten.
  Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw eigen browseropties. Meer gedetailleerde informatie over het cookiebeheer met bepaalde webbrowsers kunt u vinden op de respectievelijke websites van de browsers.
 • Mogelijkheden voor derden en opt-out voor YieldLove, Snigeld Web Ltd. en 1337 UGC GmbH
 • We gebruiken SnigelWeb Ltd. als derde partij om technologieën voor het genereren van inkomsten voor onze site te leveren. Hun privacy- en cookiebeleid kunt u hier raadplegen .

  Een centrale tegenspraakmogelijkheid voor verschillende externe leveranciers, met name Amerikaanse bedrijven, is ook bereikbaar via de volgende link: optout.networkadvertising.org. Maar u kunt zich ook afzonderlijk afmelden voor elk bedrijf waarmee we samenwerken. Verantwoordelijk voor de gegevensverzameling en voor het leveren van op interesses gebaseerde online advertenties zijn de volgende bedrijven namens Yieldlove GmbH, Kehrwieder 9, 20457 Hamburg en/of SnigelWeb Ltd., The Black Church, St. Mary's Place, D07 P4AX en/of of 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten.

  • 4w Marktplaats
  • 4w Marketplace (www.4wmarketplace.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van 4w Marketplace is 4w Marketplace srl gevestigd in Fisciano (Salerno) – 84084 in Via Giovanni Paolo II n.100. Als u wilt voorkomen dat 4w Marketplace geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld.
   Privacybeleid: http://www.4wmarketplace.com/privacy/

   Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
  • Adform
  • Adform (www.adform.com) maakt gebruik van technologieën om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen. Aanbieder van Adform is Adform gevestigd in Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen, Denemarken. Als u wilt voorkomen dat Adform geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld.
   Privacybeleid: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

   Opt-out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
  • Amazone
  • Amazon (https://www.aps.amazon.com) maakt gebruik van technologieën om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen. Aanbieder van Amazon-uitgeversdiensten is Amazon-uitgeversdiensten gevestigd in Washington – 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210. Als u wilt voorkomen dat Amazon-uitgeversdiensten geanonimiseerde gegevens verzamelen, kunt u dit doen door de onderstaande opt-outlink te gebruiken. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld.
   Privacybeleid: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=468496

   Opt-out:https://www.amazon.com/adprefs/ref=hp_468496_advertisingpref2
  • AppNexus
  • AppNexus (https://www.appnexus.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van AppNexus is AppNexus Group, gevestigd in New York – 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010. Als u wilt voorkomen dat Appnexus geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen door de onderstaande opt-out-link te gebruiken. . Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld.
   Privacybeleid: https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy

   Opt-out: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
  • Vertrouwd
  • Conversant (https://www.conversantmedia.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Conversant is Conversant inc. gevestigd in Chicago (IL) – 101 North Wacker, 23rd Floor Chicago, IL 60606. Als u wilt voorkomen dat Conversant geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen door de onderstaande opt-outlink te gebruiken. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld.
   Privacybeleid: http://www.conversantmedia.com/legal/privacy

   Opt-out: http://optout.conversantmedia.com/
  • Criteo
  • Criteo (https://www.criteo.com) maakt gebruik van technologieën om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen. Aanbieder van Criteo is Criteo gevestigd in Parijs – 32 Rue Blanche – 75009 Parijs - Frankrijk. Als u wilt voorkomen dat Criteo geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen door de onderstaande opt-outlink te gebruiken. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld.
   Privacybeleid: http://www.criteo.com/privacy/

   Opt-out: https://www.criteo.com/privacy/
  • Wijk M
  • District M (https://districtm.net) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. De aanbieder van District M is District M, gevestigd in Montreal – 5455 Gaspe Ave #730, Montreal, QC H2T 3B3, Canada. Indien u wilt voorkomen dat District M geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld.
   Privacybeleid: https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/

   Opt-out: https://cdn.districtm.ca/optout.html
  • Dubbelklik
  • Doubleclick (www.doubleclickbygoogle.com) maakt gebruik van technologieën om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen. Aanbieder van Doubleclick is Google gevestigd in Ireland Limited, Gordon House, Barrow St Dublin 4 Ierland. Als u wilt voorkomen dat Doubleclick geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
   Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en
  • Facebook
  • Facebook (www.facebook.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Facebook is Facebook Inc., gevestigd in 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Als u wilt voorkomen dat Facebook geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: www.facebook.com/full_data_use_policy
   Opt-out: www.facebook.com/ads/preferences
  • Indexuitwisseling
  • Indexexchange (www.indexexchange.com) maakt gebruik van technologieën om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen. Aanbieder van Indexexchange is Indexexchange gevestigd in New York – 20 W 22nd St. Suite 1101, New York, NY 10010. Als u wilt voorkomen dat Indexexchange geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen door de onderstaande opt-out-link te gebruiken. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: http://www.indexexchange.com/privacy/
   Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
  • Media.net
  • Media.net (http://www.media.net/privacy-policy) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Media.net is Media.net Advertising Ltd. gevestigd in Dubai – 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubai, 215028, Verenigde Arabische Emiraten. Als u wilt voorkomen dat Media.net geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: http://www.media.net/privacy-policy
   Opt-out: http://www.networkadvertising.org/choices/
  • Gelofte
  • Oath (https://www.oath.com/) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. De aanbieder van Oath is Oath (EMEA) Limited, gevestigd in Dublin - 5-7 Point Square, North Wall Quay. Als u wilt voorkomen dat Oath geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: http://privacy.aol.com/
   Opt-out: https://aim.yahoo.com/aim/ie/en/optout/
  • OpenX
  • OpenX (https://www.OpenX.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van OpenX is OpenX, gevestigd in Pasadena – 888 E Walnut St, 2nd Floor, Pasadena CA, 91101, VS. Als u wilt voorkomen dat OpenX geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/
   Opt-out: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/
  • Pubmatisch
  • Pubmatic (https://www.pubmatic.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Pubmatic is Pubmatic, Inc. gevestigd in Redwood City – 305 Main Street, First Floor, Redwood City, California 94063, VS. Indien u wilt voorkomen dat Pubmatic geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/
   Opt-out: https://pubmatic.com/legal/opt-out/
  • Pulspunt
  • Pulsepoint (https://www.pulsepoint.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Pulsepoint is Pulsepoint, Inc. gevestigd in New York – 360 Madison Avenue, 14th Floor, New York, NY 10017. Als u wilt voorkomen dat Pulsepoint geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen door de onderstaande opt-out-link te gebruiken. . Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: https://www.pulsepoint.com/privacy-policy
   Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
  • Bereiknet
  • Reachnet (https://www.reachnet.de) maakt gebruik van technologieën om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen. Aanbieder van Reachnet is Reachnet DE Ltd. gevestigd in Hamburg – Grindelallee 41, D-20146 Hamburg. Als u wilt voorkomen dat Reachnet geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: http://www.reachnet.de/unternehmen/agb.html
   Opt-out: https://adfarm1.adition.com/opt?m=optout&n=73
  • Rubicon-project
  • Rubicon Project (https://www.rubiconproject.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Rubicon Project is Rubicon Project, inc. gevestigd in Playa Vista – 12181 Bluff Creek Drive, 4e verdieping, Playa Vista, CA 90094, VS. Indien u wilt voorkomen dat Rubicon Project geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: http://www.rubiconproject.com/privacy-policy/
   Opt-out: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/
  • Eerst
  • Primis (https://www.primis.tech) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Primis is Primis LTD gevestigd in 622 Third Avenue, McCann New York House 10017 New York City, VS. Als u wilt voorkomen dat Primis geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: https://www.primis.tech/wp-content/uploads/2018/02/primisPrivacyPolicy2018.pdf
   Opt-out: https://web.archive.org/web/20180116234711/http:/live.sekindo .com/utils/cookieOptOut.php
  • Slim
  • Smaato (https://www.smaato.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Smaato is Smaato Ad Services gevestigd in Hamburg – Valentinskamp 70, Emporio, 20355 Hamburg, Duitsland. Als u wilt voorkomen dat Smaato geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: https://www.smaato.com/privacy/
   Opt-out: http://www.youronlinechoices.eu
  • SmartAdserver
  • SmartAdserver (https://www.smartadserver.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van SmartAdserver is SmartAdserver gevestigd in Parijs – 66 Rue de la Chaussée d´Antin, 75009 Parijs, Frankrijk. Als u wilt voorkomen dat SmartAdserver geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: http://smartadserver.com/company/privacy-policy/
   Opt-out: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx
  • Slapen
  • Sovrn (https://www.sovrn.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Sovrn is Sovrn Holdings, Inc. gevestigd in Boulder – 5541 Central Avenue, Boulder, CO 80301. Als u wilt voorkomen dat Sovrn geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen door de onderstaande opt-outlink te gebruiken. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: https://www.sovrn.com/privacy-policy-eu/
   Opt-out: https://info.evidon.com/pub_info/15620?v=1&nt=0&nw=false
  • Ströer SSP
  • Ströer SSP (https://www.adscale.de) maakt gebruik van technologieën om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen. Aanbieder van Ströer SSP is Ströer media Deutschland GmbH gevestigd in Keulen – 50999 Keulen, Ströer-Allee 1. Als u wilt voorkomen dat Adscale geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen door de onderstaande opt-outlink te gebruiken. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: http://www.adscale.de/datenschutz
   Opt-out: ih.adscale.de/adscale-ih/oo
  • Twiago
  • Twiago (https://www.twiago.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Twiago is Twiago gevestigd in Keulen – Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Keulen. Als u wilt voorkomen dat Twiago geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: http://www.twiago.com/datenschutz/
   Opt-out: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=0
  • Mopub
  • Mopub (https://www.mopub.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Mopub is Twitter, Inc. gevestigd in San Francisco – 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Ca 94103. Als u wilt voorkomen dat Moppub geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen door de onderstaande opt-out-link te gebruiken. . Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: https://www.mopub.com/legal/privacy/
   Opt-out: https://www.mopub.com/legal/privacy/
  • Inmobi
  • Inmobi (https://www.inmobi.com) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Inmobi is Inmobi Pte Ltd gevestigd in Bangalore – Embassy Tech Square, Kadubeesanahalli Village Outer Ring Road, Varthur Hobli, Bangalore 560103. Als u wilt voorkomen dat Inmobi geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen door de opt-outlink te gebruiken onderstaand. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: https://www.inmobi.com/privacy-policy/
   Opt-out: https://www.inmobi.com/page/opt-out/
  • Connectad
  • Connectad (www.connectad.io) maakt gebruik van technologieën om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen. Aanbieder van Connectad is Connectad gevestigd in Margaretenstrasse 87/11, Wenen, Oostenrijk. Als u wilt voorkomen dat Connectad geanonimiseerde gegevens verzamelt, kunt u dit doen via de onderstaande opt-outlink. Deze Opt-out-cookie verwijdert alle tot nu toe verzamelde informatie en voorkomt dat er in de toekomst informatie wordt verzameld. Privacybeleid: http://connectadrealtime.com/privacy/
   Opt-out: http://sync-eu.connectad.io
  • ANDERE / ONVOORZIENE COOKIES
  • Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze banners door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval wanneer onze banners embedded elementen bevatten zoals teksten, documenten, afbeeldingen of filmpjes die door een andere partij zijn opgeslagen, maar die op, in of via onze banners worden getoond. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen die we hierboven niet hebben genoemd, laat het ons dan weten of neem direct contact op met de derde partij en vraag welke cookies zij hebben geplaatst, wat de reden hiervoor is, wat de levensduur van de cookie is is en op welke manier zij uw privacy hebben gewaarborgd. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS Yieldlove beschouwt de banneradvertentiegegevens die zij gebruikt niet als persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving. Evenzo verzamelen of verwerken wij geen gevoelige persoonlijke gegevens, zoals gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven. Ook verzamelen wij niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. of seksleven. Ook verzamelen wij niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. of seksleven. Ook verzamelen wij niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Gebruik van Google AdSense/Doubleclick
 • tellows maakt gebruik van Google Adsense, een advertentiedienst van Google Inc., Mountain View, VS (“Google”). Google Adsense maakt gebruik van “Cookies” die door uw browser (bijvoorbeeld als kleine tekstbestanden) op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. Google Adsense maakt ook gebruik van zogenaamde “Web Beacons” (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door gebruik te maken van Web Beacons kunnen eenvoudige handelingen, zoals bezoekersverkeer op de website, worden geregistreerd en verzameld. De door de cookies en/of webbeacons gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies in uw browser voorkomen. In het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, overeenkomstige EU-standaardcontracten (adequate garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) zijn afgesloten met Google LLC. De gebruikte EU-standaardcontractbepalingen zijn toegankelijk via de URLhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 . Informatie verzameld door Google kan door Google worden gedeeld met derden, contractueel of wettelijk. Google zal uw IP-adres niet verbinden met andere gegevens die u heeft opgeslagen. Met de overeenkomstige instellingen van uw webbrowser kunt u voorkomen dat de genoemde cookies op uw pc worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website niet meer in dezelfde mate kan worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. Meer informatie over het privacybeleid van Google AdSense vindt u hier
  . Hier kunt u Google AdSense-cookies uitschakelen:https://www.google.com/settings/ads/anonymous
  en https://www.google.com/policies/technologies/ads/
 • Gebruik van de Facebook-plug-in
 • Op deze websites worden plug-ins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Als u met een dergelijke plug-in een website van onze website opent, wordt er een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in via een bericht aan uw browser weergegeven. Hierbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke websites van ons u heeft bezocht. Als u op dat moment als lid van Facebook bent ingelogd, zal Facebook deze informatie aan uw Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Door het gebruik van de plug-infuncties (bijvoorbeeld klikken op de "Vind ik leuk"-knoppen, schrijven van opmerkingen) wordt deze informatie ook aan uw Facebook-gebruikersaccount toegeschreven, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-ins gebruikt. Als u geen lid bent van Facebook, Er bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw respectieve rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacygedeelte op Facebook .
 • Conversietrackingpixel van Facebook en Facebook Custom Audience
 • Met uw toestemming maakt tellows gebruik van de “conversion tracking pixel” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (Facebook). Met deze tool kunnen we acties van de gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Daarom kunnen we de efficiëntie van Facebook-advertenties registreren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De verzamelde gegevens zijn anoniem, wat betekent dat wij de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet kunnen zien. Voor zover wij weten en uw informatie zal Facebook deze gegevens opslaan en verwerken. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en deze gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden volgens zijn eigen privacybeleid dat u kunt vinden op https://www.facebook.com/about/privacy/. Je kunt Facebook en haar partners toestemming geven voor het gebruik van advertenties binnen en buiten Facebook. Voor deze doeleinden is het mogelijk een cookie op uw computer op te slaan. Alleen gebruikers ouder dan 13 jaar kunnen een dergelijke toestemming geven. Als u jonger bent, vraag dit dan aan uw wettelijke voogd. Facebook-gebruikers moeten er rekening mee houden dat tellows de Website Custom Audience-communicatietool van Facebook gebruikt. Voor dit doel worden op onze websites zogenaamde Facebook-pixels ingebouwd. Als u een Facebook-gebruiker bent, kan Facebook uw bezoek aan onze websitepagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Verder kan Facebook achteraf achterhalen of een bepaalde Facebook-advertentie effectief was. De Facebook-pixel maakt het ons ook mogelijk om via Facebook advertenties aan gedefinieerde ontvangers te verspreiden. Voor dit doeleinde, wij ontvangen uitsluitend statistische gegevens van Facebook die geen verband houden met daadwerkelijke personen. Het doel van deze maatregel is om onze website te optimaliseren op het gebied van advertentie-aantrekkingskracht, marktonderzoek en vraaggestuurd ontwerp. De op pixels gebaseerde trackingactiviteiten worden uitgevoerd op een manier die ons niet in staat stelt u persoonlijk te identificeren en markeert gebruikers alleen in geanonimiseerde vorm voor ons als bezoekers van onze website. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de opties die u heeft om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het gegevensprivacybeleid van Facebook dat u kunt vinden op marktonderzoek en vraaggestuurd ontwerp. De op pixels gebaseerde trackingactiviteiten worden uitgevoerd op een manier die ons niet in staat stelt u persoonlijk te identificeren en markeert gebruikers alleen in geanonimiseerde vorm voor ons als bezoekers van onze website. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de opties die u heeft om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het gegevensprivacybeleid van Facebook dat u kunt vinden op marktonderzoek en vraaggestuurd ontwerp. De op pixels gebaseerde trackingactiviteiten worden uitgevoerd op een manier die ons niet in staat stelt u persoonlijk te identificeren en markeert gebruikers alleen in geanonimiseerde vorm voor ons als bezoekers van onze website. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de opties die u heeft om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het gegevensprivacybeleid van Facebook dat u kunt vinden ophttps://www.facebook.com/privacy/explanation . Herroepingsrecht: Bezwaar tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences kunt u indienen via https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences . Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.
 • Google-lettertypen
 • We gebruiken de lettertypen ("Google Fonts") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, om de laadsnelheid van webpagina's te optimaliseren. De integratie van deze weblettertypen gebeurt via een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. De door u bezochte websites worden naar de server overgebracht. Ook wordt het IP-adres van de browser die door de bezoeker van deze website wordt gebruikt door Google opgeslagen. Het privacybeleid kunt u vinden op: https://www.google.com/policies/privacy/ en de opt-out op: https://adssettings.google.com/authenticated .
 • Google Bibliotheek voor Ajax en jQuery
 • We gebruiken de JavaScript-bibliotheek van Ajax en jQuery om de laadsnelheid van de webpagina te optimaliseren. In dit geval worden programmabibliotheken opgehaald van servers van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Google), met name het Google CDN. Als u jQuery al op een andere pagina van het Google CDN hebt gebruikt, gebruikt uw browser de in de cache opgeslagen kopie. Anders wordt de vereiste informatie gedownload. Daarbij wordt uw bezochte website naar de server van Google gestuurd. Ook het IP-adres van uw apparaat wordt door Google opgeslagen. Ga voor meer informatie naar: https://cloud.google.com/cdn/?hl=en en https://www.google.com/policies/privacy/?hl=en . Om de uitvoering van JavaScript te voorkomen, kunt u een JavaScript Blocker installeren.
 • Google reCAPTCHA
 • Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze website (zoals op een contactformulier) worden ingevoerd, door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website is geweest of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gesteld dat een dergelijke analyse plaatsvindt. De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn site tegen misbruik van geautomatiseerd crawlen en spam. Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google kunt u terecht op: https://policies.google.com/privacy?hl=en
  en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
 • Google Maps
 • We gebruiken de dienst Google Maps van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, om de locatie van adressen te illustreren. Het privacybeleid kunt u vinden op: https://www.google.com/policies/privacy/ en de opt-out op: https://adssettings.google.com/authenticated. Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers van Google in de VS en daar opgeslagen wanneer u de subpagina's oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u zich afmelden bij uw Google-gebruikersaccount. Google slaat uw gegevens op (ook van niet-ingelogde gebruikers) als gebruiksprofielen en evalueert deze. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Google Ireland Limited zorgt voor naleving van het niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is in de EU door de zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen over gegevensbescherming te accepteren en ermee akkoord te gaan. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-applicatie in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt. Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. een AVG. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-applicatie in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt. Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. een AVG. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-applicatie in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt. Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. een AVG. Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. een AVG. Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. een AVG.
 • OpenStreetMap
 • Deze site maakt gebruik van de open source kaarttool "OpenStreetMap" (OSM) via een API. De aanbieder is de OpenStreetMap Foundation. Om de functies van OpenStreetMap te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van OpenStreetMap verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. f AVG. Door onze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de gegevensverwerking door OpenStreetMap. De uitvoering van de gegevensverwerking door OpenStreetMap kan worden voorkomen door Javascript in uw browser te deactiveren. Dit zal echter voorkomen dat de OpenStreetMap-kaartweergave wordt weergegeven. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op deprivacypagina van OpenStreetMap en hier http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ .
 • ShareThis Social Media-knoppen op de tellows-blog
 • Op onze blog gebruiken we de service van ShareThis om tools voor het delen van sociale media aan te bieden. ShareThis verzamelt informatie via technische cookies die in uw browser worden geplaatst, pixeltags, HTTP-headers (of andere communicatieprotocollen) en browser-ID's. Er worden geen flash-cookies of andere lokaal opgeslagen objecten (LSO) gebruikt om de opt-out-keuzes van gebruikers te omzeilen. ShareThis verzamelt registratie-informatie en gebruiksgegevens. Gebruiksgegevens verzamelen en gebruiken technische gegevens met betrekking tot een deel van uw browsegedrag om gepersonaliseerde advertenties weer te geven, analyses te bieden en gegevensmodellering op basis van sociaal delen. ShareThis verzamelt op geen enkel moment contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, adres, creditcardgegevens of iets anders waarmee wij of onze klanten rechtstreeks contact met u kunnen opnemen. ShareThis deelt gebruiksgegevens, inclusief doelgroepsegmenten, met adverteerders, uitgevers en andere gegevenspartners (allemaal “onze klanten”) voor op interesses gebaseerde advertenties, analyses en gegevensmodellering. De cookies die worden gebruikt in verband met ShareThis hebben een bewaartermijn van maximaal 9 maanden. Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u het ShareThis-privacybeleid raadplegen opHTTPS://SHARETHIS.COM/PRIVACY/ .
 • SSL-codering
 • tellows maakt gebruik van SSL-codering voor de veiligheid en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u naar de site-exploitant stuurt. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het wijzigen van de adresregel van de browser van ‘http://’ in ‘https://’ en het slotje in uw browserbalk. Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.
 • OpenID-aanmelding
 • Om deel te nemen aan het tellow-forum is geen registratie vereist. Reacties kunnen worden ingediend als geregistreerde of niet-geregistreerde gebruiker. Voor de registratie kan een OpenID-service worden gebruikt. Daarbij wordt een bestaand account van een andere dienst (bijvoorbeeld Google) via een authenticatiesysteem aan de tellows-website gekoppeld. Er wordt geen apart account aangemaakt op de tellows-website. Het koppelen van een account via OpenID maakt extra opties mogelijk voor opmerkingen en accountinstellingen op tellows. OpenID-gebruikers worden geregistreerd met het e-mailadres van het gekoppelde account. Het e-mailadres moet altijd toegankelijk zijn voor de gebruiker om gecontacteerd te kunnen worden voor eventuele vragen van tellows. Het gebruik van een ongeldig e-mailadres is niet toegestaan. De gegevens die u tijdens de registratie invoert, worden gebruikt voor het gebruik van de website. Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over website- of registratiegerelateerde informatie, zoals wijzigingen in de omvang van het aanbod of technische omstandigheden. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik.
 • vertelt in sociale netwerken
 • Om ook op sociale netwerken met u te kunnen communiceren en u te informeren over onze diensten, zijn wij daar vertegenwoordigd met onze eigen pagina’s. Als u een van onze sociale mediapagina’s bezoekt, zijn wij samen met de aanbieder van het betreffende sociale mediaplatform verantwoordelijk in de zin van art. 26 AVG met betrekking tot de daardoor veroorzaakte verwerkingen die betrekking hebben op persoonsgegevens. Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina's, maar gebruiken deze uitsluitend in het kader van de mogelijkheden die de betreffende aanbieder ons biedt. Uit voorzorg wijzen wij u er daarom op dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verwerkt kunnen worden. Gebruik kan daarom voor u gegevensbeschermingsrisico's met zich meebrengen, omdat het moeilijker kan zijn om uw rechten te beschermen, bijvoorbeeld op informatie, verwijdering, bezwaar, enz., en de verwerking in de sociale netwerken vindt vaak direct plaats voor reclamedoeleinden of voor de analyse van gebruikersgedrag door de aanbieders, zonder dat wij dit kunnen beïnvloeden. Als er door de aanbieder gebruiksprofielen worden aangemaakt, worden vaak cookies gebruikt of wordt het gebruiksgedrag direct toegewezen aan uw eigen ledenprofiel van de sociale netwerken (als u hier bent ingelogd). De beschreven verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 verlicht. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang en het gerechtvaardigd belang van de betreffende aanbieder om tijdig met u te kunnen communiceren of u te informeren over onze diensten. Als u als gebruiker bij de betreffende aanbieders toestemming moet geven voor de gegevensverwerking, verwijst de rechtsgrondslag naar art. 6 (1) verlicht. a AVG in combinatie met Art. 7 AVG. Omdat wij geen toegang hebben tot de databanken van de aanbieders, willen wij u erop wijzen dat u uw rechten (bijvoorbeeld op informatie, correctie, verwijdering etc.) het beste rechtstreeks bij de betreffende aanbieder kunt uitoefenen. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens in de sociale netwerken en de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht op bezwaar of intrekking (zogenaamde opt-out) vindt u hieronder bij de betreffende aanbieder van de door ons gebruikte sociale netwerken:
 • Reacties op het forum
 • Wanneer u een reactie op het forum plaatst of beoordeelt, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit is een veiligheidsmaatregel, voor het geval iemand illegale inhoud publiceert (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen tellows worden vervolgd vanwege de inhoud. Daarom zijn we geïnteresseerd in de identiteit van de auteur van het commentaar. Het is mogelijk om u te abonneren op de nummerpagina's. Hiervoor moet u uw e-mailadres invoeren. U ontvangt een bevestigingsmail om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het ingevoerde e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor de meldingen. De bevestigingsmail bevat instructies.
 • Recht op verwijdering van reacties op een telefoonnummer
 • Op tellows kan elke gebruiker commentaar achterlaten over elk telefoonnummer. Deze opmerkingen vertegenwoordigen de mening van de auteur van de opmerking en  niet de mening van tellows op dat telefoonnummer. Daarom hebben we een optie gemaakt om reacties te verwijderen. Onder elke reactie bevindt zich een knop genaamd ‘Rapporteer de reactie als spam’. Met een simpele klik op deze knop worden reacties direct verwijderd. Reacties van geregistreerde gebruikers die een tellows-account hebben, kunnen niet door andere gebruikers worden verwijderd. In dit geval is het noodzakelijk om ons per e-mail aan kontaktATtellows.de op de hoogte te stellen van het verwijderingsverzoek. Geregistreerde tellow-gebruikers hebben de mogelijkheid om binnen 48 uur commentaar te geven op het verwijderingsverzoek. Als er geen geloofwaardige verklaring wordt afgelegd, wordt de reactie verwijderd. Meer informatie over het verwijderen van reacties voor geregistreerde gebruikers vindt u hier .
 • Recht op informatie
 • U heeft te allen tijde het recht om de informatie over uw persoon te verkrijgen. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid of meer informatie over een bepaald punt nodig heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op datenschutzATtellows.de (vervang AT door een @).
 • Recht op verwijdering
 • De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging de wissing van de hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en de verwerkingsverantwoordelijke heeft de verplichting om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende gronden van toepassing is:
  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig art. 6 sec. 1, of punt a van art. 9 sec. 2, en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
  • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 sec. 1 en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 sec. 2;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
  • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van informatiediensten bedoeld in art. 8 sec. 1.
  Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, onderneemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke stappen, inclusief technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van eventuele links naar, of kopiëren of repliceren van, die persoonsgegevens. Dit recht is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is voor het wissen (“recht om vergeten te worden”). Dit omvat de volgende vereisten:
  • uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • naleving van een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd;
  • het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Recht op beperking van de verwerking
 • De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
  • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
  • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze zijn door de betrokkene nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
  • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 sec. 1 in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  Wanneer de verwerking is beperkt op grond van s. 1 worden dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van gewichtige aard. algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Om het recht op beperking van de verwerking te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen via datenschutzATtellows.de (vervang AT door @).
 • Recht op gegevensportabiliteit
 • De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die hij of zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en heeft het recht deze gegevens zonder toestemming aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. hinder van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, waarbij:
  • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig punt a van art. 6 sec. 1 of punt a van art. 9 sec. 2 of op een contract overeenkomstig punt b van artikel 6 s.1 AVG; En
  • de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.
  Bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig s. 1 heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, indien technisch haalbaar. De uitoefening van het recht op verwijdering blijft onaangetast. Dat recht is niet van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
 • Recht op bezwaar
 • De betrokkene heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, op basis van punt e of f van Art. 6 sec. 1, inclusief profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij de verwerkingsverantwoordelijke overtuigende legitieme redenen voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen voor dergelijke marketing, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kan de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefenen op geautomatiseerde wijze met behulp van technische specificaties. Neem voor een bezwaar contact op met datenschutzATtellows.de (vervang AT door @).
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
 • De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen. Dit geldt niet als het besluit:
  • noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;
  • is toegestaan ​​op grond van het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is en dat tevens voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen; of
  • is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  In deze gevallen zal de verantwoordelijke voor de verwerking passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de rechten van de betrokkene te betwisten. beslissing. Dit recht kan op elk moment door de betrokkene worden uitgeoefend door zich tot de verantwoordelijke persoon te wenden.
 • Recht om een ​​klacht in te dienen bij een regulerende instantie
 • Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een regelgevende instantie, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, als de betrokkene van mening is dat de verwerking van de persoonsgegevens maken inbreuk op deze verordening.
 • Recht op effectief rechtsmiddel
 • Onverminderd eventuele beschikbare administratieve of niet-juridische rechtsmiddelen, waaronder het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig Art. 77 heeft elke betrokkene recht op een effectief rechtsmiddel wanneer hij of zij van mening is dat zijn of haar rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in strijd met deze verordening.
 • Vragen over privacy
 • Mochten er nog vragen of suggesties zijn met betrekking tot het onderwerp privacy, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming Christian Anton op datenschutzATtellows.de (vervang de AT door @).

Gebruik van gegevens in de tellows-applicaties

  Bij tellows zijn we ons terdege bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en van onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij voldoen aan de gegevensbeschermingsregels van de Europese Unie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze disclaimer heeft alleen betrekking op onze tellows-applicaties. Derden kunnen hyperlinks aanbieden naar andere websites die mogelijk een ander informatiebeleid en -praktijken hebben dan de onze. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de praktijken of de inhoud van websites van derden. Zodra u onze websites heeft verlaten via een dergelijke link of door op een advertentie te klikken, dient u het toepasselijke privacybeleid van de site van de derde partij of adverteerder te raadplegen om te bepalen hoe zij omgaan met de informatie die zij van u verzamelen. tellows gebruikt de ingediende opmerkingen en beoordelingen van de tellows-website en applicaties om telefoonnummers in applicaties te evalueren. Bij dit proces worden geen persoonlijke gegevens van de auteur van de reactie gebruikt of opgeslagen. Alleen de ingediende opmerkingen en de daaruit voortvloeiende beoordelingen worden gebruikt om de telefoonnummers te categoriseren. Applicaties die op deze informatie zijn gebaseerd, worden beheerd door tellows en door derden die in een contractuele relatie werken.
 • vertelt iOS-applicaties
 • Om de volledige omvang van de premium iOS-applicaties “tellows pro Caller ID” en “tellows - Reverse Search” te garanderen, is het tijdens de installatie noodzakelijk om drie nieuwe contacten op uw smartphone aan te maken. In deze contacten worden de scorelijsten opgeslagen, waardoor de gebruiker informatie krijgt over het type en de beoordeling van een ongewenste beller. Tijdens de installatie is toestemming voor toegang tot de contacten van de smartphone een vereiste. Er wordt geen toegang verkregen tot persoonlijke contacten en gegevens. De iPhone-app "tellows Caller ID & Block" importeert de scorelijsten in de interne opslag van de iPhone. De gedetailleerde gebruiksvoorwaarden voor de iPhone-apps vindt u hier: https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseapp
 • Push notificatie
 • Om de laatste status van de scorelijst te garanderen, is het verzenden van pushmeldingen essentieel. Grondslag voor de gegevensverwerking in verband met het versturen van pushmeldingen is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor kunt u de pushmeldingen op uw eindapparaat het beste eenvoudigweg deactiveren. U kunt de pushmeldingen op uw mobiele apparaat op elk moment deactiveren onder "Berichten" op het tabblad "tellows Caller ID & Blocker".
 • vertelt Android-app
 • Bij tellows zijn we ons terdege bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en van onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Om uw privacy beter te beschermen, verstrekken wij deze verklaring waarin wij onze online informatiepraktijken uitleggen, inclusief hoe wij de informatie verzamelen en gebruiken die u ons op de website verstrekt, en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Wij voldoen aan de gegevensbeschermingsregels van de Europese Unie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze disclaimer heeft alleen betrekking op onze sites en app "tellows - Caller ID & Block". Derden kunnen hyperlinks aanbieden naar andere websites die mogelijk een ander informatiebeleid en -praktijken hebben dan de onze. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de praktijken of de inhoud van websites van derden.
 • Gebruik van gegevens in de tellows-applicatie
 • De tellows Android-app registreert inkomende oproepen en stuurt het telefoonnummer naar tellows om het te vergelijken met de zwarte lijst en indien nodig te blokkeren. Met het indienen van opmerkingen en de daaruit voortvloeiende beoordelingen worden telefoonnummers geclassificeerd. Wanneer een beoordeling wordt ingediend, worden het beoordeelde telefoonnummer en de bijbehorende gegevens zoals commentaar en gebruikersnaam naar tellows verzonden. Wanneer een beoordeling wordt ingediend, wordt het IP-adres ook naar tellows verzonden. Het verwijderen van inhoud kan met behulp van een spamknop. Telefoonnummers van inkomende oproepen worden naar onze server verzonden om geanonimiseerde bellerstatistieken en activiteiten op spam-telefoonnummers te bieden. Nummers van uw eigen contacten worden niet naar tellows overgebracht als toestemming voor het delen van contacten is verleend. Wanneer u de premiumversie gebruikt, er wordt een persoonlijke blokkeerlijst in de telefoon geïmporteerd, die wordt gebruikt om de nummers op de blokkeerlijst te identificeren en te blokkeren. Het telefoonnummer wordt toegevoegd door de applicatie. Persoonlijke contacten en gegevens blijven onaangetast.
 • Machtigingen van de tellows Android-app
 • Om de volledige functionaliteit van de tellows-app te garanderen, moeten vóór gebruik de volgende machtigingen worden verleend:
  • Oproeplogboeken
   Vergelijking van telefoonnummers met de tellows-database en toewijzing van een score, als het telefoonnummer van de inkomende oproep niet bestaat in uw bestaande contacten.
  • Telefoongesprekken voeren en beheren
   Bekijk informatie over de beller of blokkeer het telefoonnummer tijdens een inkomende oproep. Daarom worden onbekende telefoonnummers van inkomende oproepen naar onze servers verzonden.
  • Contacten
   Als u toestemming geeft om contacten te delen, zorgt u ervoor dat alleen onbekende telefoonnummers worden gecontroleerd door tellows en geen contacten die u al kent. Met de toestemming worden contacten uitgesloten van identificatie en krijgen ze geen tellows-score. Persoonlijke contacten worden niet naar tellows gestuurd.
  • SMS ontvangen (optioneel)
   Bekijk informatie over onbekend telefoonnummer na ontvangst van SMS. Indien ingeschakeld worden onbekende telefoonnummers uit het SMS-logboek ter identificatie naar de tellows-server gestuurd.
 • Persoonlijke gegevens
 • Persoonsgegevens zijn individuele informatie over persoonlijke en feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met andere woorden, informatie die een persoon identificeert of op zijn minst identificeerbaar maakt. Al deze gegevens zijn onderworpen aan een speciale bescherming in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, die wij op tellows en de bijbehorende toepassingen garanderen door middel van technische en organisatorische maatregelen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische evaluaties, om de website te optimaliseren en om misbruik te voorkomen. Wanneer u de tellows-app of mobiele website gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:
  • Verwijzende URL (invoerpagina bereikt via tellows)
  • Browsertype/-versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Internetpagina's bekeken tijdens het bezoek aan tellows
  • IP-adres (hostnaam van de toegang verkrijgende computer)
  • De datum en tijd van het serververzoek
  De gedetailleerde gebruiksvoorwaarden voor de Android-app vindt u hier: https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseappandroid
 • Gebruik van Google Admob in de Android-applicatie
 • Voor advertenties maken wij gebruik van de advertentiepartner AdMob Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Admob slaat gebruikersgegevens op om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Deze advertenties verschijnen alleen in de gratis app-versie. Google Admob maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de app door u kunt analyseren. Daarnaast maakt Google Admob ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare grafische afbeeldingen) om eenvoudige acties, zoals bezoekersverkeer op de website, te verzamelen en te evalueren. De door de cookie en/of webbaken gegenereerde informatie over het gebruik van deze app (inclusief uw IP-adres) wordt doorgaans overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt de verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de Google Admob-advertenties te evalueren. Het door uw browser opgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan worden overgedragen aan derden, indien dit wettelijk verplicht is en/of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. U kunt zich permanent afmelden voor het plaatsen van een cookie door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl
  Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze app mogelijk niet of beperkt bruikbaar zijn als u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van cookies.

  De in dit verband gegenereerde gegevens kunnen door Google voor evaluatie naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn overeenkomstige EU-standaardcontracten (passende garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten met Google LLC. U kunt de gebruikte EU-standaardcontractbepalingen vinden via de URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN .
 • Gebruik van Google Firebase in de Android- en iOS-applicaties
 • Onze app maakt gebruik van Google Firebase-technologie (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, "Google"). Firebase is onderdeel van het Google Cloud Platform en biedt veel diensten aan ontwikkelaars. Sommige Firebase-services verwerken persoonlijke gegevens. In de meeste gevallen zijn de persoonlijke gegevens beperkt tot zogenaamde "instance ID's" die een tijdstempel hebben. De instance-ID's van Firebase zijn uniek, waardoor u verschillende gebeurtenissen of processen kunt koppelen. Deze gegevens vormen geen persoonlijk identificeerbare informatie, noch doen wij moeite om deze achteraf te personaliseren. Wij verwerken deze samengevatte gegevens voor de analyse en optimalisatie van het gebruiksgedrag, bijvoorbeeld door de evaluatie van crashrapporten. We gebruiken geen Firebase-services die persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken, zoals IP-adressen, e-mailadressen, telefoonnummers of wachtwoorden. De in dit verband gegenereerde gegevens kunnen door Google voor evaluatie naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. In het geval dat persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn overeenkomstige EU-standaardcontracten (passende garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten met Google LLC. Via de URL kunt u de gebruikte EU-standaardcontractbepalingen vinden https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN . Meer informatie over Google Firebase en privacy vindt u op https://www.google.com/policies/privacy/
  en op https://firebase.google.com/ .
 • Gebruik van Crashlytics in de Android- en iOS-applicaties
 • Onze app maakt gebruik van de analytische tools van Crashlytics, 1 Kendall Square, Cambridge, MA 02139, VS. Er wordt gebruik gemaakt van informatie over het apparaat, de versie van de app die u hebt geïnstalleerd en andere informatie die kan helpen bij het oplossen van fouten. Deze hebben vooral betrekking op de software en hardware van de gebruiker. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven. Er worden alleen realtime crashrapporten verzonden, met details over codes en apparaatinformatie die zijn ontworpen om het onderhoud te vereenvoudigen en de resulterende stabiliteit van de app te verbeteren. Deze tool gebruikt geanonimiseerde IP-adressen voor analysedoeleinden. Er kan dus niet worden vastgesteld wie de gebruiker is van het betreffende IP-adres.
 • Gebruik van Facebook SDK in de Android- en iOS-applicaties
 • Verder maakt de app gebruik van de zogenaamde Facebook Software Development Kit (SDK). De Facebook SDK wordt gepubliceerd en beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") (wettelijke basis is artikel 6 (1) lit. AVG) Het gebruik van de Facebook SDK SDK stelt ons in staat het advertentiesucces op Facebook via de app te optimaliseren, door bijvoorbeeld geen advertenties weer te geven op de apparaten waarop de app al is geïnstalleerd. Voor dit doel verzendt de app de volgende gepseudonimiseerde gegevens naar Facebook: de app-ID (identiek op alle apparaten), de informatie dat de app is gestart en wordt verstrekt door het besturingssysteem van het apparaat Advertising Identifier (IDFA). Verdere gegevens worden niet naar Facebook verzonden. Ook ontvangen wij geen gegevens terug van Facebook waarmee wij gebruikers kunnen identificeren. Door het gebruik van de app verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de integratie van de Facebook SDK en de daarmee samenhangende verzameling, opslag, overdracht en verwerking van gebruikersgegevens in de beschreven mate. De op deze manier verzamelde informatie wordt niet gekoppeld aan persoonlijke informatie van tellows-gebruikers in de analysesoftware. In deze context kunnen gebruikersgegevens ook naar servers in de VS worden verzonden.
 • Recht op informatie
 • U heeft te allen tijde het recht om de informatie over uw persoon te verkrijgen. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid of meer informatie over een bepaald punt nodig heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected] .
 • Recht op verwijdering van reacties op een telefoonnummer
 • Op tellows kan elke gebruiker commentaar achterlaten over elk telefoonnummer. Deze opmerkingen vertegenwoordigen de mening van de auteur van de opmerking en niet de mening van tellows op dat telefoonnummer. Daarom hebben we een optie gemaakt om reacties te verwijderen. Onder elke reactie in de mobiele versie van de website (niet in de app) staat een knop genaamd "Meld de reactie als spam". Met een simpele klik op deze knop worden reacties direct verwijderd.
 • Vragen over privacy
 • Mochten er nog vragen of suggesties zijn met betrekking tot het onderwerp privacy, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming Christian Anton via [email protected] .